Jurion is uw juridische partner in het onderwijsrecht.

Uw zorg, onze missie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Uw gegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen over uw vraag.

Wat kunnen wij voor u doen?

Jurion is uw juridische partner in het onderwijsrecht. Uw zorg, onze missie.

Jurion maakt zich sterk voor

Leerlingen »

Mijn kind is leerling op een basisschool of middelbare school.

Even voorstellen..

Wie en wat is Jurion?

Jurion is een advocatenkantoor in Utrecht dat als een van de weinige advocatenkantoren gespecialiseerd is in het onderwijsrecht. Wij hebben hart voor de onderwijsvrager en hebben het recht op onderwijs van ieder kind in het achterhoofd.

Ons advocatenkantoor is opgericht om de juridische dienstverlening in het onderwijs te vergroten en eraan bij te dragen dat iedereen binnen het onderwijs kan vertrouwen op een gelijkwaardige ondersteuning en behandeling in juridische zaken.

Vanwege het sociale karakter van het kantoor hanteren wij een gematigd tarief.

Meer over Jurion »

Jurion is gespecialiseerd in het

Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht regelt de rechten en plichten van u als ouder of onderwijsdeelnemer. Wij zien het als onze missie om de onderwijsvrager (studenten, deelnemers, leerlingen en hun ouders) en medezeggenschapsorganen bij te staan.

Meer over Onderwijsrecht »

Blijf op de hoogte

Laatste artikelen

Bindend studieadvies mbo

Het bindend studieadvies in het mbo

/
Vanaf studiejaar 2018/2019 krijgen alle mbo-studenten in hun…
bindend studieadvies

Negatief voorlopig bindend studieadvies (BSA): wat nu?

/
Als eerstejaars mbo-, hbo- en wo-student ben je inmiddels over…

Opnieuw extra geld voor kleine scholen

/
Vandaag maakte het kabinet bekend dat er naast de huidige 200…
studieschuld

AVRO Tros Radar zoekt oud-leerlingen met studieschuld

/
Zit of zat jij op het mbo en ben je tegen je zin, of voor jouw…
fusie scholen

Fusie van openbare en bijzondere school wordt makkelijker

/
Openbare en bijzondere scholen kunnen voortaan makkelijker…
leerplicht

Voorwaarden voor vrijstelling leerplicht verzwaard

/
Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke…

Wat klanten over ons zeggen

”Bij deze wil ik u melden dat het dossier van (…) gesloten kan worden. Wij zijn er gelukkig mee dat onze zoon zijn schoolloopbaan verder kan voorzetten op zijn eigen school. Ook willen wij u bedanken dat Dik Berkhout van Jurion ons mocht ondersteunen in dit proces. Zonder hem hadden we de rechten van mijn zoon niet tot hun recht kunnen laten komen en was hij zonder meer van school verwijderd. Het bevoegd gezag van de school hield zich niet altijd aan zijn verplichtingen. De school zei handelingsverlegen te zijn in het bieden van passend onderwijs en wilde hem van school verwijderen. Er ontstonden conflicten en Dik Berkhout bood de juiste juridische ondersteuning. Het bevoegd gezag van de school bevind zich in een machtpositie en zonder tegenpool in de persoon van kundig advocaat ben je nergens. En ook zij hadden een advocaat met het specialisme onderwijsrecht in de hand genomen.  Als ouder zonder enige juridische kennis loop je tegen een muur van regels en heb je echt iemand nodig die gespecialiseerd is in onderwijsrecht. Je krijgt met meerdere instanties te maken die allemaal zogenaamd de wijsheid in pacht hebben. Ik heb heel wat af gegoogeld om informatie boven water te krijgen, maar het is zo specialistisch dat er vaak geen touw aan vast te knopen is. Daarnaast gaat het om je eigen kind en dan valt het niet mee om de emoties opzij te zetten en dan heb je toch iemand nodig die het objectief en zakelijk kan blijven benaderen.  De ondersteuning voorkwam ook dat er een vertrouwsbreuk met de school ontstond, uiteindelijk was het de bedoeling dat (…) in goede harmonie deze school doorloopt . Dit koste de nodige tijd en Jurion is een van de weinige advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Indien u juridische ondersteuning op dit gebied nodig heeft, kan ik ze u van harte aanbevelen.

Nogmaals bedankt voor uw ondersteuning. En succes bij de lopende en toekomstige zaken. Ik hoop uw hulp in de toekomst niet meer nodig te hebben.”

Cliënt

”Complimenten voor dit correcte verweerschrift!!!

Ik wil je hierbij ook persoonlijk bedanken voor je inzet en betrokkenheid bij onze school. Je levert echt goed werk.  Heb zelf besloten om de functie in de PMR op te zeggen. De reden is dat ik het erg zwaar en lastig vind hoe er met ons wordt omgegaan.

Wens je nog veel succes met de verdere afwikkelingen, natuurlijk blijf ik wel betrokken en op de hoogte gehouden bij onze school. Maar neem even een stapje terug.”

Cliënt

”Bij deze laat ik u weten, dat de zaak omtrent de schoolgang van mijn zoon, die behartigd is door mr. Berkhout van Jurion met de gewenste resultaat is afgesloten.

Mr. Berkhout is zelfs in zijn vrije tijd bereid geweest om dringende zaken te regelen en was hij goed bereikbaar.

Dingen die over het hoofd, door drukte werden overzien, werden weer adequaat verder in behandeling genomen. Dit neem ik hem niet kwalijk, omdat ik Mr. Berkhout heb leren kennen als een professional, die zijn werk graag goed wil doen.”

Cliënt

Als medezeggenschapsraad (MR) van (…) zijn wij eind 2015 door het bestuur geconfronteerd met een voorgenomen intentiebesluit tot fusie van onze school met een van de andere scholen binnen de stichting. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat een dergelijk traject ons “de pet te boven ging”. De “Wet Medezeggenschap Scholen” beschrijft waar een dergelijk traject aan moet voldoen, maar dit is geen eenvoudige materie.

Naar aanleiding hiervan hebben wij direct naar ondersteuning gezocht en bij navraag in de markt kwamen wij al snel tot de conclusie dat hiervoor maar één advocaat de aangewezen persoon was om hierover te adviseren: Dik Berkhout van Jurion.

Dik wees ons op de rechten die we als MR hebben en ook op de plichten die rusten bij een bestuur. Gedurende het traject adviseerde hij ons in de aanpak richting bestuur en richting de achterban (ouders en leerkrachten) en heeft hij geholpen in de communicatie naar bestuur en achterban. Dit deed hij door – binnen de mogelijkheden van de wet – verschillende opties (inclusief kansen en risico’s) te schetsen en ons te vragen naar onze voorkeuren. Daarnaast is hij als “buitenstaander” zeer goed in staat om op een neutrale manier communicatie te beoordelen en hierbij de juiste vragen te stellen ter verheldering van teksten. Toen er verschil van inzicht rees binnen de MR heeft Dik op creatieve wijze ondersteund bij het formuleren van alle standpunten, zodat alsnog eenduidig gecommuniceerd kon worden richting bestuur.

Uiteindelijk is het traject geëindigd in een sluiting van de school, maar mede dankzij de ondersteuning van Dik wel tot – binnen dit slechte scenario – de best mogelijke uitkomst voor zowel leerlingen als leerkrachten. Uiteindelijk hebben de ouders individueel hun voorkeur mogen uitspreken over de school waarop zij hun kind geplaatst wilden hebben en alle voorkeuren zijn ook ingewilligd. Eveneens heeft het traject niet geleid tot ontslagen onder het personeel.

Achteraf kijken wij met grote tevredenheid terug op onze keuze om Dik te vragen ons te adviseren in dit traject.

Advisering vragen is geen motie van wantrouwen, maar is een signaal “wij nemen dit serieus”.

Cliënt