Het bindend studieadvies in het mbo

Vanaf studiejaar 2018/2019 krijgen alle mbo-studenten in hun eerste studiejaar een bindend studieadvies. Je krijgt een negatief bindend studieadvies bij onvoldoende studievoortgang. Wat ‘onvoldoende studievoortgang’ voor jouw opleiding inhoudt, vind je in het Onderwijs- en examenreglement.

De onderwijsinstelling kan geen negatief bindend studieadvies geven als slechts één onderdeel onvoldoende is. Daarnaast kan de onderwijsinstelling de beroepshouding slechts onder strikte voorwaarden meewegen in het bindend studieadvies.

Bindend studieadvies mbo

Voorlopig bindend studieadvies

Bij meerjarige opleidingen krijg je halverwege het studiejaar een voorlopig bindend studieadvies. Als dat voorlopig bindend studieadvies negatief is, dan moet de onderwijsinstelling jou uitnodigen voor een gesprek. In dat gesprek maakt de onderwijsinstelling samen met jou afspraken hoe je jouw studievoortgang binnen een bepaalde termijn kunt verbeteren. Als dat in jouw situatie nodig is, dan zal de onderwijsinstelling ook ondersteuning aan moeten bieden.

Definitief bindend studieadvies & persoonlijke omstandigheden

Tussen de negende en twaalfde maand van de opleiding ontvang je een definitief bindend studieadvies. Bij het geven van definitief bindend studieadvies moet de onderwijsinstelling rekening houden met jouw persoonlijke omstandigheden. Persoonlijke omstandigheden, zoals het zorgen voor een ziek familielid, kunnen namelijk invloed hebben op jouw studievoortgang. Het is belangrijk dat je deze persoonlijke omstandigheden op tijd meldt, zodat de onderwijsinstelling jou ondersteuning kan bieden.

Als je een negatief bindend studieadvies ontvangt dan betekent dat dat je moet stoppen met jouw opleiding. De onderwijsinstelling heeft dan de plicht om jou te begeleiden naar een andere opleiding.

Negatief bindend studieadvies aanvechten

Als je een definitief negatief bindend studieadvies ontvangt en je bent het daar niet mee eens, dan kun je daartegen in beroep bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Het is verstandig om daarbij zo snel mogelijk juridische deskundigheid van een onderwijsrechtadvocaat in te schakelen. Dat hoeft niet duur te zijn. Waarschijnlijk kom je in aanmerking voor een toevoeging, waardoor je slechts de eigen bijdrage van € 146,- hoeft te betalen.

Let op! Je hebt slechts twee weken de tijd om in beroep te gaan tegen het bindend studieadvies, onderneem dus snel actie.

Wil je direct weten waar je aan toe bent? Neem dan vrijblijven contact met ons op. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *