Bindend studieadvies mbo

Het bindend studieadvies in het mbo

Vanaf studiejaar 2018/2019 krijgen alle mbo-studenten in hun eerste studiejaar een bindend studieadvies. Je krijgt een negatief bindend studieadvies bij onvoldoende studievoortgang. Wat ‘onvoldoende studievoortgang’ voor jouw opleiding inhoudt, vind je in het Onderwijs- en examenreglement.

De onderwijsinstelling kan geen negatief bindend studieadvies geven als slechts één onderdeel onvoldoende is. Daarnaast kan de onderwijsinstelling de beroepshouding slechts onder strikte voorwaarden meewegen in het bindend studieadvies.

Bindend studieadvies mbo

Voorlopig bindend studieadvies

Bij meerjarige opleidingen krijg je halverwege het studiejaar een voorlopig bindend studieadvies. Als dat voorlopig bindend studieadvies negatief is, dan moet de onderwijsinstelling jou uitnodigen voor een gesprek. In dat gesprek maakt de onderwijsinstelling samen met jou afspraken hoe je jouw studievoortgang binnen een bepaalde termijn kunt verbeteren. Als dat in jouw situatie nodig is, dan zal de onderwijsinstelling ook ondersteuning aan moeten bieden.

Definitief bindend studieadvies & persoonlijke omstandigheden

Tussen de negende en twaalfde maand van de opleiding ontvang je een definitief bindend studieadvies. Bij het geven van definitief bindend studieadvies moet de onderwijsinstelling rekening houden met jouw persoonlijke omstandigheden. Persoonlijke omstandigheden, zoals het zorgen voor een ziek familielid, kunnen namelijk invloed hebben op jouw studievoortgang. Het is belangrijk dat je deze persoonlijke omstandigheden op tijd meldt, zodat de onderwijsinstelling jou ondersteuning kan bieden.

Als je een negatief bindend studieadvies ontvangt dan betekent dat dat je moet stoppen met jouw opleiding. De onderwijsinstelling heeft dan de plicht om jou te begeleiden naar een andere opleiding.

Negatief bindend studieadvies aanvechten

Als je een definitief negatief bindend studieadvies ontvangt en je bent het daar niet mee eens, dan kun je daartegen in beroep bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Het is verstandig om daarbij zo snel mogelijk juridische deskundigheid van een onderwijsrechtadvocaat in te schakelen. Dat hoeft niet duur te zijn. Waarschijnlijk kom je in aanmerking voor een toevoeging, waardoor je slechts de eigen bijdrage van € 146,- hoeft te betalen.

Let op! Je hebt slechts twee weken de tijd om in beroep te gaan tegen het bindend studieadvies, onderneem dus snel actie.

Wil je direct weten waar je aan toe bent? Neem dan vrijblijven contact met ons op. 

bindend studieadvies

Negatief voorlopig bindend studieadvies (BSA): wat nu?

Als eerstejaars mbo-, hbo- en wo-student ben je inmiddels over de helft van het studiejaar en dat betekent dat je binnenkort een voorlopig positief of negatief bindend studieadvies ontvangt over het vervolg van de opleiding.

Heb je een negatief voorlopig bindend studieadvies ontvangen? Dan is het tijd voor actie: je zal iets moeten ondernemen om jouw studieresultaten in positieve zin te veranderen.

Persoonlijke omstandigheden en BSA

Maar wat als dat niet mogelijk is? Stel dat je bijvoorbeeld mantelzorg verleent aan een ziek familielid of dat je zelf gezondheidsproblemen hebt, waardoor je tijdelijk minder goed in staat bent om te studeren. De onderwijsinstelling moet bij het geven van een bindend studieadvies rekening houden met deze persoonlijke omstandigheden.

De wet (artikel 2.1 Uitvoeringsbesluit WHW 2008) geeft een opsomming van persoonlijke omstandigheden, waaronder:

  • ziekte van de student;
  • lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student;
  • zwangerschap van de student;
  • bijzondere familieomstandigheden.

Het is belangrijk dat je direct contact opneemt met jouw studentdecaan op het moment dat jouw persoonlijke omstandigheden invloed hebben op jouw opleiding. Doe dit zo spoedig mogelijk; dus bij voorkeur nog voordat je een voorlopig bindend studieadvies hebt ontvangen.

Advies van de studentdecaan

De studentdecaan kan bepalen of jouw persoonlijke omstandigheden een negatieve invloed hebben op jouw studieresultaten en zo nodig kan hij ondersteuning bieden.

Het advies van de studentdecaan is een belangrijk onderdeel van het bindend studieadvies. Wees dus niet bang om ook echt persoonlijke problemen – die je liever niet zomaar met iedereen deelt – bij de studentdecaan te melden. De studentendecaan behandelt jouw problemen vertrouwelijk.

Negatief bindend studieadvies aanvechten

Als je ondanks alle inspanningen uiteindelijk toch een definitief negatief bindend studieadvies ontvangt en je bent het daar niet mee eens, dan kun je daartegen in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (CBE of COBEX). Op het mbo heet dit orgaan de Commissie van Beroep voor de Examens.

Hoewel je de procedure bij het CBE zelf kunt voeren, is het verstandig om daarbij zo snel mogelijk juridische deskundigheid van een onderwijsrechtadvocaat in te schakelen. Een goed beroepschrift met een heldere argumentatie kan in een procedure het verschil maken, waardoor je wellicht alsnog jouw opleiding kunt vervolgen.

Een gespecialiseerde advocaat hoeft niet duur te zijn. Waarschijnlijk kom je in aanmerking voor een toevoeging, waardoor je slechts de eigen bijdrage van € 146,- hoeft te betalen.

Ook bezwaar maken tegen een negatief studieadvies? Laat je gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt ons op werkdagen (tot 22:00!) ook direct bereiken op 030 – 7630658.