Jurion ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Het kantoor is dan ook vrijgesteld van de verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Wordt Jurion onverhoopt toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgt het kantoor ervoor dat deze gelden ofwel op grond van artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, dan wel dat het kantoor zich alsnog aansluit bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt Jurion derdengelden op de kantoorrekening.

Jurion heeft de deken ervan op de hoogte gesteld dat het kantoor geen stichting derdengelden heeft. Bij enige wijziging daarvan zal het kantoor ook de deken informeren inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden.