mail

Het effect van één e-mailbericht!

Elke (ouder van een) leerling of student heeft volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in zijn of haar leerling-/studentdossier. Het leerling-/studentdossier bevat onder andere persoonsgegevens, gegevens over de studievoortgang en correspondentie die met en over de leerling of student door de onderwijsinstelling is gevoerd.

Leerling-/studentdossier opvragen

Als een ouder of student Jurion inschakelt bij een conflict met de onderwijsinstelling, dan zal de behandelaar van Jurion altijd eerst het gesprek met de onderwijsinstelling aangaan. We bekijken dan of het conflict alsnog in onderling overleg opgelost kan worden. Het opvragen van een leerling-/studentdossier is voor Jurion een eerste stap in dat proces.

Uitnodiging tot gesprek

Het opvragen van een leerling-/studentdossier is doorgaans het eerste contact tussen de onderwijsinstelling en Jurion. Dat biedt Jurion de mogelijkheid om een uitnodiging mee te sturen om met elkaar in gesprek te gaan. Onderwijsinstellingen gaan op die uitnodiging vaak in, omdat zij – net als de (ouder van een) leerling of student – gebaat zijn bij een spoedige oplossing van het conflict. Een interne of gerechtelijke procedure kost immers veel tijd en geld en beide partijen willen dat meestal graag voorkomen.

Geregeld leidt het opvragen van het leerling-/studentdossier er al toe dat de onderwijsinstelling uit zichzelf met een oplossing voor het probleem of conflict komt. Het inschakelen van een onderwijsrechtjurist of -advocaat betekent dus niet direct een lange en tijdrovende juridische procedure, al geldt dat natuurlijk niet voor alle soort onderwijsrechtzaken.

Voorop staat in ieder geval altijd een goede en indien mogelijk snelle oplossing!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *