Klachten

Hoewel de opdracht uiteraard met de nodige zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd, kan onverhoopt ontevredenheid bestaan over de dienstverlening. Jurion heeft daarvoor een klachtenregeling die u op verzoek kan worden toegestuurd. Daarnaast is Jurion aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, ressorterend onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag, waardoor op de dienstverlening van Jurion ook de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is.

De procedure is als volgt:
Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van Jurion is als eerste de klachtenregeling van Jurion van toepassing. Mocht daarmee geen oplossing worden bereikt, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, die uitspraak doet in de vorm van een bindend advies.

Klik hier voor een folder met informatie over de Klachten-en Geschillencommissie.

Het logo van de geschillencommissie op de website van Jurion Onderwijsrecht Advocaten