Waar wij u mee kunnen helpen

Jurion is een van de weinige advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Indien u juridische ondersteuning op dit gebied nodig heeft, kunt u daarvoor contact opnemen met Jurion.

leerplicht-zaken afbeelding van Jurion onderwijsrecht advocaten, advocaat basisschool, advocaat voortgezet onderwijs, onderwijsconsulent, onderwijsconsulenten

Leg uw situatie aan ons voor:

8 + 0 = ?

Leerplicht

In Nederland rust op degene met (ouderlijk) gezag de plicht om zijn kind in te schrijven op een school én te zorgen dat het kind die school met enige regelmaat bezoekt. Deze twee plichten worden samen de leerplicht genoemd.

Naast de ouder is ook een leerling die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt zelf verplicht om de school, waar die leerling is ingeschreven, met enige regelmaat te bezoeken.

Leerplicht leeftijd

De leerplicht geldt vanaf vijfjarige leeftijd tot en met het schooljaar waarin de jongere 16 jaar oud wordt.

Boete leerplicht

Degene die niet aan deze verplichting voldoet, kan in beginsel strafrechtelijk vervolgd worden. Het kan dus voorkomen dat bij schoolverzuim zowel de ouder(s) als de leerling door de rechter een sanctie krijgen opgelegd, zoals een boete.

Vrijstelling of ontheffing leerplicht

Niet iedereen in Nederland valt onder de leerplicht. Het is mogelijk om een vrijstelling van de leerplicht aan te vragen. De Leerplichtwet 1969 biedt ruimte voor een vrijstelling van de inschrijfplicht als sprake is van een van de volgende gevallen:

 • De jongere kan op grond van lichamelijke of psychische gronden geen onderwijs volgen;
 • Er bestaan overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs dat gegeven wordt op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen;
 • De jongere is ingeschreven als leerling op een buitenlandse school en hij bezoekt deze school ook geregeld;
 • De jongere leidt met zijn ouders een trekkend bestaan.

Daarnaast is een vrijstelling mogelijk ten aanzien van de plicht om de school met enige regelmaat te bezoeken, als sprake is van een van de volgende gevallen:

 • De instelling is gesloten of het geven van onderwijs is geschorst;
 • De Nederlandse overheid heeft het bezoeken van de school verboden;
 • De leerling is geschorst of verwijderd;
 • De leerling is ziek;
 • De leerling heeft een andere verplichting op grond van zijn levensovertuiging of godsdienst;
 • De leerling kan anders niet op vakantie met zijn ouder(s) door de specifieke aard van het beroep van zijn ouders(s);
 • De leerling is door andere gewichtige omstandigheden verhindert om de school te bezoeken.

Overigens gelden er altijd aanvullende vormvereisten, voordat een vrijstelling voor de leerplicht en/of het geregeld schoolbezoek bestaat!

Dagvaarding inzake ongeoorloofd verzuim

Hebt u een dagvaarding van de officier van Justitie ontvangen inzake het verzuim van uw zoon of dochter of bent u uitgenodigd om op gesprek te komen bij de leerplichtambtenaar? Neem dan contact op met een ervaren onderwijsrecht advocaat Jurion. Wij staan u graag bij.

Voor (algemene) vragen over de vrijstelling kunt u op schooldagen contact opnemen met het gratis telefoonnummer 088 – 605 01 01 van Ouders & Onderwijs. Zij kunnen vervolgens bepalen of u een advocaat nodig heeft.