Waar wij u mee kunnen helpen

Jurion is een van de weinige advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Indien u juridische ondersteuning op dit gebied nodig heeft, kunt u daarvoor contact opnemen met Jurion.

Medezeggenschap

Medezeggenschap is in 1981 ingevoerd in het onderwijs met het doel om het onderwijs te democratiseren. De medezeggenschapsraad heeft diverse bevoegdheden, waardoor het bestuur van de school (ook wel: het bevoegd gezag) bij het besturen van de school rekening dient te houden met de medezeggenschapsraad (MR).

Bij medezeggenschap in het onderwijs zijn verschillende partijen betrokken:

  • het bevoegd gezag,
  • het onderwijspersoneel,
  • de ouders van de leerlingen
  • en de leerlingen (alleen in het voortgezet onderwijs).

Soms ontstaan er conflicten tussen een medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag. Dan kan het inschakelen van een medezeggenschapsadviseur uitkomst bieden.

Kosten van extern advies medezeggenschapsraad

Het recht van de (geledingen van de) MR om deskundigen in te schakelen is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

Artikel 28 lid 2 Wms stelt dat het bevoegd gezag een regeling dient te treffen voor de kosten van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad voor het inschakelen van een deskundige en het voeren van rechtsgedingen.

Op grond van dit artikel en de bijbehorende jurisprudentie kan een medezeggenschapsraad de deskundigheid van Jurion inschakelen op kosten van het bevoegd gezag.

Leden van de medezeggenschapsraad zijn nooit persoonlijk aansprakelijk voor de kosten van de juridische dienstverlening door Jurion, zolang ze niet voortijdig aftreden.

Jurist Medezeggenschap

Medezeggenschapsadvisering hoeft zich niet te beperken tot het uitvechten van (juridische) geschillen tussen de MR en het bevoegd gezag. Advisering van de medezeggenschapsraad begint veel eerder in het traject en heeft als doel om conflicten te voorkomen. Zo wordt een geschil geen ruzie.

Mr. Berkhout, advocaat onderwijsrecht bij Jurion, heeft als medezeggenschapsjurist ruime ervaring in het begeleiden en adviseren van medezeggenschapsraden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jurion.