Wat is onderwijsrecht?

Het advocatenkantoor Jurion is gespecialiseerd in het onderwijsrecht en biedt juridisch advies en bijstand in onderwijszaken. Mr. Berkhout is daarbij gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van medezeggenschapsorganen in medezeggenschapsgeschillen. Het recht op onderwijs staat bij de dienstverlening van Jurion centraal.

Het onderwijsrecht regelt de rechten en plichten van u als ouder en/of onderwijsdeelnemer. Jurion ziet het als zijn missie om de onderwijsvrager (studenten, deelnemers, leerlingen en hun ouders) en medezeggenschapsorganen bij te staan. In veel gevallen kan worden volstaan met een advies van 5010 of begeleiding van de onderwijsconsulenten.

Geschillen in onderwijsrecht

Toch blijven er in de praktijk altijd situaties waarin mensen verschillen van mening, waardoor er geschillen ontstaan die niet zonder juridisch advies en bijstand kunnen worden opgelost. Jurion voorziet in een dergelijke situatie in bijstand voor de onderwijsvragers en medezeggenschapsorganen. Wij kunnen u niet alleen bijstaan bij het voeren van een procedure.

Juist in het onderwijsrecht bent u er bij gebaat om tot een minnelijke oplossing te komen met het bevoegd gezag van een school. U, of uw zoon of dochter, moet uiteraard na het verloop van het geschil weer gewoon naar de school of onderwijsinstelling terug kunnen gaan. De praktijk laat zien dat dit beter gaat indien in onderling overleg overeenstemming wordt bereikt, dan na een lange (juridische) procedure.

Wat kan Jurion voor u betekenen?
1. Individuele rechtshulp
2. Het adviseren en vertegenwoordigen van medezeggenschapsraden in medezeggenschapsgeschillen
3. Ondersteuning onderwijsorganisaties

Ad 1. Individuele rechtshulp
Jurion biedt advies op maat. Iedereen die wordt geconfronteerd met zaken die een juridisch gevolg kunnen hebben, doet er verstandig aan zich van te voren goed te laten informeren en adviseren. Voor al uw vragen over basis- en voortgezet onderwijs kunt u op schooldagen contact opnemen met 5010. U kunt 5010 bereiken door deze link te volgen of via het gratis telefoonnummer 0800-5010. 5010 kan beoordelen of u er verstandig aan doet een advocaat in te schakelen.

Ad 2. Het adviseren en vertegenwoordigen van medezeggenschapsraden in medezeggenschapsgeschillen
Jurion biedt advies en begeleiding bij medezeggenschapsvraagstukken. De inspraak van medezeggenschapsraden is wettelijk geregeld. Begeleiding bij geschillenprocedures, maar ook het adviseren van medezeggenschapsraden ter voorkoming van conflicten, is de specialiteit van Jurion. Hierbij biedt Jurion ook advies en vertegenwoordiging van medezeggenschapsraden in medezeggenschapsgeschillen. Het begeleiden en vertegenwoordigen van medezeggenschapsraden bij trajecten rond fusie en de opheffing van scholen is een belangrijk onderdeel van de praktijk van mr. Berkhout.

Ad 3. Ondersteuning onderwijsorganisaties
Jurion is nauw betrokken bij verschillende organisaties, in het bijzonder ouderorganisaties, en organisaties van deelnemers en studenten die zich inzetten voor kwalitatief goed, passend, onderwijs. Zo was mr. Berkhout, naast onderwijsrechtadvocaat, bestuurslid van de onderwijsconsulenten. Ook voor het ondersteunen van onderwijsorganisaties, bijvoorbeeld bij het pas ingevoerde passend onderwijs, kan Jurion u van dienst zijn.

Meer weten?

wat is onderwijsrecht | Jurion onderwijsrecht advocaat, advocaat basisschool, advocaat voortgezet onderwijs
wat is onderwijsrecht | Jurion onderwijsrecht advocaten, advocaat basisschool, advocaat voortgezet onderwijs

Juridisch advies en bijstand in onderwijszaken nodig?