Wat is onderwijsrecht?

Advocatenkantoor Jurion is gespecialiseerd in het onderwijsrecht en biedt juridisch advies en bijstand in onderwijszaken.

Mr. Berkhout is daarbij gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van medezeggenschapsorganen in medezeggenschapsgeschillen. Daarnaast specialiseert mr. Berkhout zich in het geven van juridisch advies en bijstand bij geschillen in het passend onderwijs en het funderend onderwijs.

Mr. Paijmans is gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en bijstand aan studenten van het MBO, HBO, WO en het particulier onderwijs.

Het recht op onderwijs staat bij de dienstverlening van Jurion centraal. Het onderwijsrecht regelt de rechten en plichten van u als ouder en/of onderwijsdeelnemer. Wij zien het als onze missie om de onderwijsvrager (studenten, deelnemers, leerlingen en hun ouders) en medezeggenschapsorganen bij te staan.

GESCHILLEN IN ONDERWIJSRECHT

In veel gevallen kan worden volstaan met een advies van Ouders & Onderwijs of begeleiding van de Onderwijsconsulenten. Toch blijven in de praktijk meningsverschillen ontstaan die niet zonder juridisch advies en bijstand kunnen worden opgelost. In dergelijke situaties bieden wij bijstand aan de onderwijsvragers en de medezeggenschapsorganen.

Wij kunnen u niet alleen bijstaan bij het voeren van een procedure. Juist in het onderwijsrecht bent u er bij gebaat om tot een minnelijke oplossing te komen met de onderwijsinstelling of (het bevoegd gezag van) een school. U, of uw zoon of dochter, moet uiteraard na het verloop van het geschil weer gewoon naar de school of onderwijsinstelling terug kunnen gaan. De praktijk laat zien dat dit beter gaat indien in onderling overleg overeenstemming wordt bereikt, dan na een lange (juridische) procedure.

Wat kan Jurion voor u betekenen?

 1. Individuele rechtshulp (leerlingen & studenten);
 2. Het adviseren en vertegenwoordigen van medezeggenschapsraden in medezeggenschapsgeschillen;
 3. Ondersteuning onderwijsorganisaties.
 1. Individuele rechtshulp

Jurion biedt individueel advies op maat voor (de ouders van) leerlingen of studenten. Iedereen die wordt geconfronteerd met zaken die een juridisch gevolg kunnen hebben, doet er verstandig aan zich van te voren goed te laten informeren en adviseren. Individuele rechtshulp wordt bij Jurion onderverdeeld in:

 • leerlingen die onderwijs volgen op een basisschool of middelbare school;
 • studenten van een MBO-instelling;
 • studenten aan een Hogeschool of universiteit.

Wil jij weten of jouw kwestie valt binnen de expertise van Jurion? Hieronder vindt je per punt meer informatie over de kwesties waarbij Jurion jou van dienst kan zijn.

Basisschool of middelbare school

Elk kind in Nederland heeft recht op onderwijs, maar het is in de praktijk soms lastig om dit recht hard te maken. Mr. Berkhout kan u bijstaan in geschillen met de school van uw zoon of dochter. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

 • de school laat weten geen passend onderwijs (meer) te kunnen bieden;
 • u ben het niet eens met het wel/niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV);
 • het dyslexieonderzoek van uw zoon of dochter niet wil betalen;
 • geen aanpassingen wil verrichten voor uw zieke zoon of dochter;
 • geen informatie over of leerlingdossier van uw zoon of dochter aan u wil verstrekken;
 • uw zoon of dochter van school heeft geschorst/verwijderd;
 • als uw zoon of dochter niet wordt toegelaten tot het centraal schriftelijk eindexamen.

Voor al uw vragen over basis- en voortgezet onderwijs kunt u tijdens schooltijden contact opnemen met  088 – 605 01 01, het gratis adviesnummer van Ouders & Onderwijs. Deze instantie kan beoordelen of u er verstandig aan doet een advocaat in te schakelen.

Het kan zijn dat u niet genoeg geld heeft om een advocaat te betalen. In die gevallen is het soms mogelijk dat Jurion een ‘toevoeging’ voor u aanvraagt. Voor meer informatie over de toevoeging en ons toevoegingenbeleid, klik hier.

Bent u het niet eens met de beslissing van de school van uw zoon of dochter? Wil u graag dat een jurist van Jurion u hierbij helpt? Neem dan contact op met Jurion door te mailen naar info@jurion.nl of door het contactformulier in te vullen, naar aanleiding van uw bericht ontvangt u van Jurion een intakeformulier en onze werkwijze als onderdeel van de intakeprocedure. Bij overige vragen kunt u tussen 8.00u en 12.00u telefonisch contact opnemen via 030-7630658. Jurion helpt u graag (verder).

Middelbaar beroepsonderwijs

Je kunt ook bij Jurion terecht voor juridische ondersteuning als je als MBO-student het niet eens bent met een beslissing van je onderwijsinstelling. Mr. Paijmans kan jou bijstaan in geschillen met de onderwijsinstelling. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

 • je onderwijsinstelling heeft jou ten onrechte verwijdert;
 • de onderwijsinstelling wil geen aanpassingen verrichten wegens persoonlijke omstandigheden, dyslexie, ASS, AD(H)D, lichamelijke beperking of ziekte;
 • je mag een toets niet herkansen;
 • de onderwijsinstelling heeft jou beschuldigd van fraude;
 • de onderwijsinstelling jou niet wil helpen met het zoeken naar een (nieuwe) stageplek;
 • je bent het niet eens met een (negatief) bindend studieadvies;
 • je wordt niet toegelaten tot de door jou gekozen opleiding;
 • de onderwijsinstelling geen aanpassingen wil verrichten wegens persoonlijke omstandigheden;
 • je hulp zoekt bij het voeren van een beroepsprocedure;
 • je buiten jouw schuld om studievertraging oploopt en je daarvoor een schadevergoeding wil ontvangen;
 • je een vrijstelling wil aanvragen voor een toets;
 • als de onderwijsinstelling weigert om je een diploma te geven.

Zeker als je nog studeert, heb je meestal niet zoveel geld te besteden. Dit kan je ervan weerhouden om een advocaat in te schakelen, terwijl het je echt niet lukt om het probleem zelf op te lossen. Voor die gevallen waarbij het jou niet lukt om het probleem zelf op te lossen en je de hulp van een jurist nodig hebt, is het soms mogelijk dat Jurion voor jou een ‘toevoeging’ aanvraagt. Voor meer informatie over de toevoeging en ons toevoegingenbeleid, klik hier.

Heb jij een geschil met je onderwijsinstelling, maar heb je geen idee hoe zo’n procedure eruit ziet, twijfel je of het inschakelen van een advocaat wel nodig is óf wil je graag eerst een persoonlijk gesprek voordat je meteen vast zit aan een overeenkomst met Jurion? Mr. Paijmans biedt voor studenten intakegesprekken aan, waarbij jij voor een vast tarief vragen kunt stellen over de te verwachte procedure en de dienstverlening van Jurion. Mr. Paijmans biedt intakegesprekken aan van 30 min voor een bedrag van € 70,- of 60 min voor € 120,- (deze bedragen zijn incl. BTW).

Let op!: tijdens deze intakegesprekken is het niet mogelijk om de haalbaarheid van de kwestie te beoordeling. Daarvoor is het nodig dat mr. Paijmans kennis kan nemen van alle relevante stukken.

Wilt u een intakegesprek inplannen of wilt u meer informatie over de intakegesprekken, neem dan contact op via info@jurion.nl of via het contactformulier met het verzoek om een intakegesprek in te plannen. Bij een intakegesprek is het belangrijk dat u een ID-kaart meeneemt.

Ben je een MBO-student en heb je een geschil met je onderwijsinstelling? Wil je graag dat een jurist van Jurion je hierbij helpt? Neem dan contact op met Jurion door te mailen naar info@jurion.nl of door het contactformulier in te vullen, naar aanleiding van jouw bericht ontvangt je van Jurion een intakeformulier en onze werkwijze als onderdeel van de intakeprocedure. Bij overige vragen kan je tussen 8.00u en 12.00u telefonisch contact opnemen via 030-7630658. Jurion helpt jou graag (verder).

Hoger beroepsonderwijs of universiteit

Ben je student aan een hogeschool of aan de universiteit? Dan ben je bij Jurion op de juiste plek als je hulp zoekt bij een juridisch geschil met je onderwijsinstelling. Mr. Paijmans kan jou bijstaan in geschillen met de onderwijsinstelling. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

 • je onderwijsinstelling heeft jou ten onrechte uitgeschreven van de opleiding;
 • de onderwijsinstelling wil geen aanpassingen verrichten wegens persoonlijke omstandigheden, dyslexie, ASS, AD(H)D, lichamelijke beperking of ziekte;
 • je mag een tentamen niet herkansen;
 • de onderwijsinstelling heeft jou beschuldigd van fraude;
 • de onderwijsinstelling jou niet wil helpen met het zoeken naar een (nieuwe) stageplek;
 • je bent het niet eens met een (negatief) bindend studieadvies;
 • je wordt niet toegelaten tot de door jou gekozen opleiding;
 • de onderwijsinstelling geen aanpassingen wil verrichten wegens persoonlijke omstandigheden;
 • je hulp zoekt bij het voeren van een beroepsprocedure;
 • je buiten jouw schuld om studievertraging oploopt en je daarvoor een schadevergoeding wil ontvangen;
 • je een vrijstelling wil aanvragen voor een tentamen;
 • de onderwijsinstelling weigert om je een diploma te geven.

Zeker als je nog studeert, heb je meestal niet zoveel geld te besteden. Dit kan je ervan weerhouden om een advocaat in te schakelen, terwijl het je echt niet lukt om het probleem zelf op te lossen. Voor die gevallen waarbij het jou niet lukt om het probleem zelf op te lossen en je de hulp van een jurist nodig hebt, is het soms mogelijk dat Jurion voor jou een ‘toevoeging’ aanvraagt. Voor meer informatie over de toevoeging en ons toevoegingenbeleid, klik hier.

Heb jij een geschil met je onderwijsinstelling, maar heb je geen idee hoe zo’n procedure eruit ziet, twijfel je of het inschakelen van een advocaat wel nodig is óf wil je graag eerst een persoonlijk gesprek voordat je meteen vast zit aan een overeenkomst met Jurion? Mr. Paijmans biedt voor studenten intakegesprekken aan, waarbij jij voor een vast tarief vragen kunt stellen over de te verwachte procedure en de dienstverlening van Jurion. Mr. Paijmans biedt intakegesprekken aan van 30 min voor een bedrag van € 70,- of 60 min voor € 120,- (deze bedragen zijn incl. BTW).

Let op!: tijdens deze intakegesprekken is het niet mogelijk om de haalbaarheid van de kwestie te beoordeling. Daarvoor is het nodig dat mr. Paijmans kennis kan nemen van alle relevante stukken.

Wilt u een intakegesprek inplannen of wilt u meer informatie over de intakegesprekken, neem dan contact op via info@jurion.nl of via het contactformulier met het verzoek om een intakegesprek in te plannen. Bij een intakegesprek is het belangrijk dat u een ID-kaart meeneemt.

Heb jij een geschil met je onderwijsinstelling en ben je op zoek naar hulp bij het vinden van een oplossing? Wil je graag dat een jurist van Jurion je hierbij helpt? Wil je graag meer informatie over de toevoeging of het gereduceerd tarief? Neem dan contact op met Jurion door te mailen naar info@jurion.nl of door het contactformulier in te vullen, naar aanleiding van jouw bericht ontvangt je van Jurion een intakeformulier en onze werkwijze als onderdeel van de intakeprocedure. Bij overige vragen kan je tussen 8.00u en 12.00u telefonisch contact opnemen via 030-7630658. Jurion helpt jou graag (verder).

 1. Het adviseren en vertegenwoordigen van medezeggenschapsraden in medezeggenschapsgeschillen

Jurion biedt advies en begeleiding bij vraagstukken omtrent medezeggenschapsraden. De inspraak van medezeggenschapsraden is wettelijk geregeld. Onze specialiteit is het begeleiden bij geschillenprocedures en het adviseren van medezeggenschapsraden ter voorkoming van conflicten. Hierbij bieden wij ook advies en vertegenwoordiging van medezeggenschapsraden in medezeggenschapsgeschillen. Het begeleiden en vertegenwoordigen van medezeggenschapsraden bij trajecten rond fusie en de opheffing van scholen is een belangrijk onderdeel van de praktijk van mr. Berkhout.

 1. Ondersteuning onderwijsorganisaties

Jurion is nauw betrokken bij verschillende organisaties, in het bijzonder ouderorganisaties en organisaties van deelnemers en studenten die zich inzetten voor kwalitatief goed, passend, onderwijs. Zo was mr. Berkhout, naast onderwijsrechtadvocaat, ook bestuurslid van de onderwijsconsulenten. Ook voor het ondersteunen van onderwijsorganisaties, bijvoorbeeld bij het pas ingevoerde passend onderwijs, kunnen wij u van dienst zijn.

Onderwijsrecht
Leerling

Meer informatie of juridisch advies en bijstand in onderwijszaken nodig? Leg uw situatie aan ons voor.