Wat is onderwijsrecht?

Advocatenkantoor Jurion is gespecialiseerd in het onderwijsrecht en biedt juridisch advies en bijstand in onderwijszaken. Mr. Berkhout is daarbij gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van medezeggenschapsorganen in medezeggenschapsgeschillen. Het recht op onderwijs staat bij de dienstverlening van Jurion centraal.

Het onderwijsrecht regelt de rechten en plichten van u als ouder en/of onderwijsdeelnemer. Wij zien het als onze missie om de onderwijsvrager (studenten, deelnemers, leerlingen en hun ouders) en medezeggenschapsorganen bij te staan.

Geschillen in onderwijsrecht

In veel gevallen kan worden volstaan met een advies van Ouders & Onderwijs of begeleiding van de Onderwijsconsulenten. Toch blijven in de praktijk meningsverschillen ontstaan die niet zonder juridisch advies en bijstand kunnen worden opgelost. In dergelijke situaties bieden wij bijstand aan de onderwijsvragers en de medezeggenschapsorganen.

Wij kunnen u niet alleen bijstaan bij het voeren van een procedure. Juist in het onderwijsrecht bent u er bij gebaat om tot een minnelijke oplossing te komen met het bevoegd gezag van een school. U, of uw zoon of dochter, moet uiteraard na het verloop van het geschil weer gewoon naar de school of onderwijsinstelling terug kunnen gaan. De praktijk laat zien dat dit beter gaat indien in onderling overleg overeenstemming wordt bereikt, dan na een lange (juridische) procedure.

Wat kan Jurion voor u betekenen?

  1. Individuele rechtshulp
  2. Het adviseren en vertegenwoordigen van medezeggenschapsraden in medezeggenschapsgeschillen
  3. Ondersteuning onderwijsorganisaties

1. Individuele rechtshulp

Jurion biedt individueel advies op maat voor (ouders van) leerlingen, studenten of deelnemers. Iedereen die wordt geconfronteerd met zaken die een juridisch gevolg kunnen hebben, doet er verstandig aan zich van te voren goed te laten informeren en adviseren. Voor al uw vragen over basis- en voortgezet onderwijs kunt u tijdens schooltijden contact opnemen met  088 – 605 01 01, het gratis adviesnummer van Ouders & Onderwijs. Deze instantie kan beoordelen of u er verstandig aan doet een advocaat in te schakelen.

2. Het adviseren en vertegenwoordigen van medezeggenschapsraden in medezeggenschapsgeschillen

Jurion biedt advies en begeleiding bij vraagstukken omtrent medezeggenschapsraden. De inspraak van medezeggenschapsraden is wettelijk geregeld. Onze specialiteit is het begeleiden bij geschillenprocedures en het adviseren van medezeggenschapsraden ter voorkoming van conflicten. Hierbij bieden wij ook advies en vertegenwoordiging van medezeggenschapsraden in medezeggenschapsgeschillen. Het begeleiden en vertegenwoordigen van medezeggenschapsraden bij trajecten rond fusie en de opheffing van scholen is een belangrijk onderdeel van de praktijk van mr. Berkhout.

3. Ondersteuning onderwijsorganisaties

Jurion is nauw betrokken bij verschillende organisaties, in het bijzonder ouderorganisaties en organisaties van deelnemers en studenten die zich inzetten voor kwalitatief goed, passend, onderwijs. Zo was mr. Berkhout, naast onderwijsrechtadvocaat, ook bestuurslid van de onderwijsconsulenten. Ook voor het ondersteunen van onderwijsorganisaties, bijvoorbeeld bij het pas ingevoerde passend onderwijs, kunnen wij u van dienst zijn.

Onderwijsrecht
Leerling

Meer informatie of juridisch advies en bijstand in onderwijszaken nodig? Leg uw situatie aan ons voor.