Opnieuw extra geld voor kleine scholen

Vandaag maakte het kabinet bekend dat er naast de huidige 200 miljoen euro een extra bedrag ter grootte van 20 miljoen euro wordt uitgetrokken om kleine scholen in stand te houden.

In de praktijk zien wij helaas te vaak dat het bevoegd gezag van kleine scholen – meestal in krimpregio’s- de kleine scholen wil sluiten vanwege financiële redenen of omdat kleine scholen geen goede onderwijskwaliteit zouden kunnen geven. Met de verhoging van de kleinescholentoeslag, laat de overheid in ieder geval zien dat zij het in stand houden van de kleine scholen belangrijk acht.

Jurion zet zich in voor het behoud van kleine scholen, maar volgens ons is extra financiering niet het grootste probleem voor de kleine scholen. Wij zouden graag zien dat een deel van deze financiële impuls van de overheid gestopt wordt in onderzoek om in kaart te brengen wat de kwaliteit van het onderwijs op kleine scholen is. Op dit moment loopt er een experiment in Westerbroek op initiatief van de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD). Het lijkt ons goed als dergelijke experimenten worden uitgebreid.

Verder is sluiting van een kleine (dorps)school zeer ingrijpend voor zowel de ouders en leerlingen als het dorp zelf. Volgens de huidige wetgeving heeft de medezeggenschapsraad bij fusie een instemmingsrecht, maar bij sluiting slechts een adviesrecht. Een sluiting van een school is een van de belangrijkste besluiten waarover de medezeggenschapsraad zich kan buigen. Wij roepen de wetgever daarom op om de wetgeving zo aan te passen dat ouders en personeelsleden via de medezeggenschapsraad ook bij sluiting een instemmingsrecht krijgen.

P.S. Op 13 maart 2018 was mr. Dik Berkhout, advocaat onderwijsrecht en medezeggenschapsadviseur bij Jurion om 6.37 uur op Radio 1. Beluister het fragment via deze link.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *