• Wetboek onderwijsrecht afbeelding van Jurion onderwijsrecht advocaten. advocaat basisschool, advocaat voortgezet onderwijs, onderwijsconsulent, onderwijsconsulenten

Onderwijsrecht algemeen

”Complimenten voor dit correcte verweerschrift!!!

Ik wil je hierbij ook persoonlijk bedanken voor je inzet en betrokkenheid bij onze school. Je levert echt goed werk.  Heb zelf besloten om de functie in de PMR op te zeggen. De reden is dat ik het erg zwaar en lastig vind hoe er met ons wordt omgegaan.

Wens je nog veel succes met de verdere afwikkelingen, natuurlijk blijf ik wel betrokken en op de hoogte gehouden bij onze school. Maar neem even een stapje terug.”

“Ruim een jaar geleden voelden we ons op een dwaalspoor gezet door de school van onze zoon. Er was afgesproken dat hij de bovenbouw mocht gaan proberen en dat er ondersteuning zou komen. Echter werd dit al snel ruw verstoord toen we vriendelijk verzocht werden te vertrekken, zonder pardon. We kwamen in een web van intimiderende e-mails en tegenstrijdigheden terecht en begrepen er niets meer van.

Toen hebben we besloten om Jurion te benaderen. We kregen Dik Berkhout als adviseur/advocaat en hij heeft ons een jaar lang terzijde gestaan en meegekeken. Hij attendeerde de school op de gemaakte afspraken en de verbonden wettelijke verplichtingen. Hierdoor kreeg ons kind een kans en wij de mogelijkheid om zelf weloverwogen beslissingen te nemen.

Dik Berkhout weet waar je je als ouders wel en niet druk om hoeft te maken. Wij adviseren iedere ouder die er met de school van zijn of haar kind (tijdelijk) niet uitkomt om met Jurion contact op te nemen.”

”Bij deze laat ik u weten, dat de zaak omtrent de schoolgang van mijn zoon, die behartigd is door mr. Berkhout van Jurion met de gewenste resultaat is afgesloten.

Mr. Berkhout is zelfs in zijn vrije tijd bereid geweest om dringende zaken te regelen en was hij goed bereikbaar.

Dingen die over het hoofd, door drukte werden overzien, werden weer adequaat verder in behandeling genomen. Dit neem ik hem niet kwalijk, omdat ik Mr. Berkhout heb leren kennen als een professional, die zijn werk graag goed wil doen.”

”Bij deze wil ik u melden dat het dossier van (…) gesloten kan worden. Wij zijn er gelukkig mee dat onze zoon zijn schoolloopbaan verder kan voorzetten op zijn eigen school. Ook willen wij u bedanken dat Dik Berkhout van Jurion ons mocht ondersteunen in dit proces. Zonder hem hadden we de rechten van mijn zoon niet tot hun recht kunnen laten komen en was hij zonder meer van school verwijderd.

Het bevoegd gezag van de school hield zich niet altijd aan zijn verplichtingen. De school zei handelingsverlegen te zijn in het bieden van passend onderwijs en wilde hem van school verwijderen. Er ontstonden conflicten en Dik Berkhout bood de juiste juridische ondersteuning. Het bevoegd gezag van de school bevind zich in een machtpositie en zonder tegenpool in de persoon van kundig advocaat ben je nergens. En ook zij hadden een advocaat met het specialisme onderwijsrecht in de hand genomen.  Als ouder zonder enige juridische kennis loop je tegen een muur van regels en heb je echt iemand nodig die gespecialiseerd is in onderwijsrecht. Je krijgt met meerdere instanties te maken die allemaal zogenaamd de wijsheid in pacht hebben. Ik heb heel wat af gegoogeld om informatie boven water te krijgen, maar het is zo specialistisch dat er vaak geen touw aan vast te knopen is. Daarnaast gaat het om je eigen kind en dan valt het niet mee om de emoties opzij te zetten en dan heb je toch iemand nodig die het objectief en zakelijk kan blijven benaderen.

De ondersteuning voorkwam ook dat er een vertrouwsbreuk met de school ontstond, uiteindelijk was het de bedoeling dat (…) in goede harmonie deze school doorloopt. Dit koste de nodige tijd en Jurion is een van de weinige advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Indien u juridische ondersteuning op dit gebied nodig heeft, kan ik ze u van harte aanbevelen.

Nogmaals bedankt voor uw ondersteuning. En succes bij de lopende en toekomstige zaken. Ik hoop uw hulp in de toekomst niet meer nodig te hebben.”

Onderwijsrecht medezeggenschap

“Jurion heeft ons bijgestaan in het fusietraject van onze basisschool. Duidelijk advies en prima hulp om tot de juiste beslissing te komen. Een aanrader om (goede) juridische hulp in te schakelen in zo een traject, een MR van een basisschool heeft namelijk een grote stem in dit soort trajecten, alleen men is hier vaak niet van op de hoogte. Dankzij Jurion weet je als MR wat je rechten en plichten zijn, en kan je tot een juiste beslissing komen.”

“Het inschakelen van mr. Berkhout was het kantelpunt in het traject rondom de voorgenomen fusie van onze dorpsschool. Dankzij Dik Berkhout keerde de rust terug in het dorp en kreeg de MR een duidelijk antwoord op al zijn vragen, waardoor de MR wist wat de mogelijkheden waren en de voorgenomen fusie van de baan is.

Naast de gedegen juridische kennis van Dik Berkhout, maakt zijn vermogen om een ieder in zijn of haar waarde te laten en zijn goede bereikbaarheid en flexibiliteit, het erg prettig om met hem samen te werken.”

“Als medezeggenschapsraad (MR) van (…) zijn wij eind 2015 door het bestuur geconfronteerd met een voorgenomen intentiebesluit tot fusie van onze school met een van de andere scholen binnen de stichting. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat een dergelijk traject ons “de pet te boven ging”. De “Wet Medezeggenschap Scholen” beschrijft waar een dergelijk traject aan moet voldoen, maar dit is geen eenvoudige materie.

Naar aanleiding hiervan hebben wij direct naar ondersteuning gezocht en bij navraag in de markt kwamen wij al snel tot de conclusie dat hiervoor maar één advocaat de aangewezen persoon was om hierover te adviseren: Dik Berkhout van Jurion.

Dik wees ons op de rechten die we als MR hebben en ook op de plichten die rusten bij een bestuur. Gedurende het traject adviseerde hij ons in de aanpak richting bestuur en richting de achterban (ouders en leerkrachten) en heeft hij geholpen in de communicatie naar bestuur en achterban. Dit deed hij door – binnen de mogelijkheden van de wet – verschillende opties (inclusief kansen en risico’s) te schetsen en ons te vragen naar onze voorkeuren. Daarnaast is hij als “buitenstaander” zeer goed in staat om op een neutrale manier communicatie te beoordelen en hierbij de juiste vragen te stellen ter verheldering van teksten. Toen er verschil van inzicht rees binnen de MR heeft Dik op creatieve wijze ondersteund bij het formuleren van alle standpunten, zodat alsnog eenduidig gecommuniceerd kon worden richting bestuur.

Uiteindelijk is het traject geëindigd in een sluiting van de school, maar mede dankzij de ondersteuning van Dik wel tot – binnen dit slechte scenario – de best mogelijke uitkomst voor zowel leerlingen als leerkrachten. Uiteindelijk hebben de ouders individueel hun voorkeur mogen uitspreken over de school waarop zij hun kind geplaatst wilden hebben en alle voorkeuren zijn ook ingewilligd. Eveneens heeft het traject niet geleid tot ontslagen onder het personeel.

Achteraf kijken wij met grote tevredenheid terug op onze keuze om Dik te vragen ons te adviseren in dit traject.

Advisering vragen is geen motie van wantrouwen, maar is een signaal “wij nemen dit serieus”.”

“Eind november 2016 werden wij als MR door het bestuur gevraagd een advies te geven op het voorgenomen besluit de nevenvestiging van onze school in een klein dorp te sluiten. De school had tijdens de oktober telling minder dan 23 leerlingen. Toen we ons van overtuigd hadden dat de ouders wilden vechten voor deze school hebben we Jurion gevraagd ons te adviseren.

Zij hebben het advies voor ons opgesteld. Dik Berkhout was ons aanspreekpunt. Hij is een betrokken jurist die niet alleen maar tijdens kantooruren bereikbaar is. Het advies is een goed en leesbaar stuk geworden met oog voor detail. Het document vertelt het verhaal van de school en de strijdlustige ouders op een ingetogen manier. Het bestuur ontving het advies van de MR in februari van 2017 en besloot de aangedragen voorstellen en argumenten in het advies naast zich neer te leggen. Het bestuur maakte van het voorgenomen besluit tot sluiting een besluit. Als MR voelden we ons niet serieus genomen en maakten de weg naar de LGC.

Dik Berkhout heeft dit hele traject begeleid. Ook heeft hij het woord gevoerd tijdens de zitting. Gedurende het hele traject had Dik Berkhout, of één van de andere medewerkers altijd binnen 1 dag antwoord op vragen waar wij als MR mee worstelden. In trajecten waar termijnen lopen is het van belang snel te kunnen schakelen en beslissingen te nemen. Dat voelen Dik en zijn collega’s goed aan. Na 6 weken kwam de uitspraak: we kregen gelijk gelijk. We mogen open blijven!”

Vragen? Neem contact met ons op!