• Wetboek onderwijsrecht afbeelding van Jurion onderwijsrecht advocaten. advocaat basisschool, advocaat voortgezet onderwijs, onderwijsconsulent, onderwijsconsulenten

Stage lopen bij Jurion

Tijdens een stage maakt de student voor het eerst kennis met de praktijk en kan de student zichzelf voor het eerst echt ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat studenten zich al tijdens de studie kunnen ontwikkelen. Om die reden proberen wij ruimte te bieden aan zowel WO-studenten Rechtsgeleerdheid als HBO-Rechten studenten om bij Jurion een meewerkstage te vervullen. Ons kantoor heeft goede ervaring met stagiaires, afkomstig van verschillende hogescholen.

Wij onderscheiden twee stromen:

1. Stagiaires die zich richten op individuele rechtshulp.
2. Stagiaires die zich richten op de ontwikkeling van het onderwijsrecht.

Ad 1. Stagiaires die zich richten op individuele rechtshulp krijgen de mogelijkheid om onder begeleiding zelfstandig eerstelijns rechtshulp te verlenen. Zij worden betrokken bij de intakeprocedure, de bepaling van de rechtsvraag en de dossiervorming.

Ad 2. Op de ontwikkeling van het onderwijsrecht gerichte stagiaires krijgen de ruimte om zich te verdiepen in een onderwijsrechtelijk vraagstuk van hun keus. Tevens verwachten wij van hen dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de modellen voor de onderwijsrechtpraktijk.

Wij houden van flexibiliteit. Daarom kan de student, in overleg met ons, van de duur van de stage en het aantal uren dat de student per week stage dient te lopen afwijken. Over de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de stagiaires worden bij aanvang van de stage duidelijke afspraken gemaakt.

Voor verdere informatie voor een stageplaats kunt u contact opnemen met ons kantoor door een e-mailbericht te sturen naar info@jurion.nl. Jurion heeft in principe elke stageperiode ruimte voor een hbo-stagiair.

Vragen? Neem contact met ons op!