Vanaf 1 augustus 2023 zijn er in het MBO nieuwe regels van toepassing, met als doel om de rechtsbescherming van de studenten in het MBO te verbeteren. In deze blog staan de twee belangrijkste aandachtspunten op een rijtje. Zo ben je direct op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen.

De termijnen
Als jij wilt opkomen tegen een beslissing van jouw school waar je het niet mee eens bent (denk bijvoorbeeld aan een beoordeling of een afgegeven negatief bindend studieadvies) dan kan je gebruik maken van één van de rechtsbeschermingsmogelijkheden (bezwaar, beroep of een klacht). De school moet jou hierover bij de beslissing informeren.

Aan elke rechtsbeschermingsmogelijkheid zit alleen wel een termijn vast. Hoelang de termijn is, verschilt per procedure, waarbij de kortste termijn maar twee weken is! In het Onderwijs en Examenreglement van jouw opleiding en het studentenstatuut staat welke procedure en welke termijn daarop van toepassing is.

De (bestuurs-)rechter
Ben je het niet eens met de beslissing van de school op jouw bezwaar of beroep, dan kan je vanaf 1 augustus 2023 tegen die beslissing een beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). De Afdeling is een onafhankelijke bestuursrechter in Den Haag. Je kan bij de Afdeling alleen een beroep indienen, als je eerst de interne procedure bij de school hebt doorlopen. De procedure bij de Afdeling is het laatste onderdeel van de rechtsbeschermingsprocedure. Dus krijg je bij de Afdeling geen gelijk, dan kan je niet tegen deze beslissing in hoger beroep.

Heb je een probleem met de onderwijsinstelling en kom je er zelf niet uit? Neem dan contact op met info@jurion.nl. Je krijgt dan van mijn collega meer informatie over onze werkwijze en een intakeformulier.