Waar wij u mee kunnen helpen

Jurion is een van de weinige advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Neem voor juridische ondersteuning en advies op het gebied van het onderwijsrecht contact op met Jurion.

LEERLING OF STUDENT?

Elk kind in Nederland heeft recht op funderend onderwijs, maar niet altijd kan dat recht hard worden gemaakt.

 • Is uw zoon of dochter leerling aan een basisschool of middelbare school en wil de school het dyslexieonderzoek van uw zoon of dochter niet betalen?
 • Is er sprake van een conflict tussen u en de school van uw zoon of dochter en heeft u behoefte aan juridische ondersteuning?
 • Bent u student in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs en heeft u een conflict met uw onderwijsinstelling?

Jurion geeft u juridisch advies, stelt (juridische) stukken voor u op en kan u bijstaan in gesprekken met de onderwijsinstelling. Stel uw vraag aan Jurion, dan helpen wij u graag verder. Wij zijn een van de weinige advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in het onderwijsrecht.

Basisschool of middelbare school

 • De school zegt handelingsverlegen te zijn in het bieden van passend onderwijs.
 • De school weigert aanpassingen te verrichten voor uw zieke zoon of dochter.
 • De school wil het dyslexieonderzoek van uw zoon of dochter niet betalen.
 • Uw zoon of dochter is/wordt geschorst/verwijderd.
 • De informatie in het leerlingdossier van uw zoon of dochter is niet juist en de school weigert dit te verbeteren.
 • De school weigert informatie over uw zoon of dochter aan u te verstrekken.
 • De school weigert uw zoon of dochter toe te laten.
 • Uw zoon of dochter wordt niet toegelaten tot het centraal schriftelijk eindexamen (cse).
 • U wilt hulp bij het indienen van een klacht.

Basisschool of middelbare school

Middelbaar beroepsonderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

 • U wordt niet toegelaten tot de opleiding.
 • De onderwijsinstelling weigert aanpassingen te verrichten, wegens persoonlijke omstandigheden/beperkingen.
 • U bent of wordt geschorst of verwijderd van de onderwijsinstelling.
 • U wilt een extra toetskans aanvragen, maar u weet niet hoe.
 • U wilt hulp bij het indienen van een klacht.
 • De informatie in het deelnemersdossier is niet juist, maar de onderwijsinstelling weigert dit te verbeteren.
 • De onderwijsinstelling weigert afgifte van het (juiste) diploma.
 • De onderwijsinstelling stelt digitaal onderwijs verplicht, maar stelt geen hulpmiddelen voor het digitale onderwijs beschikbaar.

Hoger beroepsonderwijs of universiteit

 • U wordt niet toegelaten tot de opleiding.
 • De school weigert noodzakelijke aanpassingen te verrichten wegens persoonlijke omstandigheden/beperkingen.
 • U krijgt een negatief bindend studieadvies, maar u bent het daar niet mee eens.
 • U wilt vrijstelling aanvragen voor een tentamen of cursus, en u wilt dat Jurion u daarin begeleidt.
 • De school weigert afgifte van het (juiste) diploma.
 • U wilt hulp bij het indienen van een klacht.
 • U wilt ondersteuning bij een beroepsprocedure.
 • De informatie in uw studentdossier is incorrect en de school weigert dit te corrigeren.
 • U loopt buiten uw schuld om studievertraging op en u wilt hiervoor een schadevergoeding.

Hoger beroepsonderwijs of aan de Universiteit

Juridisch advies en bijstand in onderwijszaken nodig?