Waar wij u mee kunnen helpen

Jurion is een van de weinige advocatenkantoor gespecialiseerd in onderwijsrecht. We staan in onze praktijk voornamelijk studenten en ouders van kinderen bij in geschillen met hun onderwijsinstelling. Jurion geeft u juridisch advies, stelt (juridische) stukken voor u op en kan u bijstaan in gesprekken met de onderwijsinstelling. Stel uw vraag aan Jurion, dan helpen wij u graag verder.

LEERLING OF STUDENT?

Jurion is gespecialiseerd in het onderwijsrecht, waarbij wij voorts alleen optreden voor de onderwijsvrager. Indien u een geschil hebt met een onderwijsinstelling, dan kunt u Jurion hiervoor benaderen. Wij hebben ervaring en expertise omtrent alle geschillen die kunnen ontstaan binnen de verhouding onderwijsvrager en onderwijsinstelling. Van toelating (tot het speciaal onderwijs), passend onderwijs, fraude, verwijdering, (N)BSA, vrijstellingen tot en met diplomering. Jurion heeft expertise met rechtsbijstand over alle onderwijssectoren, bekostigd en niet bekostigd (particulier). Heeft u een geschil met een onderwijsinstelling? Jurion staat u graag bij. U kunt contact opnemen met info@jurion.nl, 030-7630658 of vul ons contactformulier in. Onze collega neemt vervolgens met u contact op en zal u informeren over onze dienstverlening.

Basisschool of middelbare school

Elk kind in Nederland heeft recht op onderwijs, maar het is in de praktijk soms lastig om dit recht hard te maken. Jurion kan u bijstaan in geschillen met de school van uw zoon of dochter. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie dat de school laat weten geen passend onderwijs te kunnen bieden, het dyslexieonderzoek van uw zoon of dochter niet wil betalen, geen aanpassingen wil verrichten voor uw zieke zoon of dochter, geen informatie over uw zoon of dochter aan u wil verstrekken, uw zoon of dochter van school heeft geschorst/verwijderd of als uw zoon of dochter niet wordt toegelaten tot het centraal schriftelijk eindexamen.

Het kan zijn dat u niet genoeg geld heeft om een advocaat te betalen. In die gevallen is het soms mogelijk dat Jurion een ‘toevoeging’ voor u aanvraagt. Bij een toevoeging betaalt de overheid de kosten van een advocaat. U hoeft voor de dienstverlening van Jurion dan alleen een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van je eigen bijdrage berekent de overheid aan de hand van uw inkomen.

Uw inkomen en vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) moeten lager zijn dan de limietbedragen die de overheid hiervoor heeft bepaald. Hiervoor wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. De bedragen waar het om gaat zijn terug te vinden op de website van het Juridisch Loket.

Ook hanteert de Raad voor Rechtsbijstand de volgende criteria:

  • Als u bezwaar wil maken tegen een beslissing die de school heeft genomen, moet er sprake zijn van zogeheten ‘zwaarwegende belangen’. Dit betekent dat de beslissing van de school een grote invloed heeft op uw zoon of dochter. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw kind van school wordt verwijderd.
  • U heeft al bezwaar heeft gemaakt en u wil het geschil nu voorleggen aan de rechter.

Op grond van het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand is het niet mogelijk om een toevoeging te krijgen voor een klachtenprocedure.

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, is het mogelijk dat Jurion u bijstaat voor een gereduceerd tarief.

Bent u het niet eens met de beslissing van de school van uw zoon of dochter? Wil u graag dat een jurist van Jurion u hierbij helpt? Wil u graag meer informatie over de toevoeging of het gereduceerd tarief? Neem dan contact op met Jurion door te mailen naar info@jurion.nl of te bellen naar 030–7630658. Jurion helpt u graag (verder).

Basisschool of middelbare school

Middelbaar beroepsonderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Je kunt ook bij Jurion terecht voor juridische ondersteuning als je als Mbo-student het niet eens bent met een beslissing van je onderwijsinstelling. Denk bijvoorbeeld als je onderwijsinstelling je ten onrechte verwijdert, je een toets niet mag herkansen, de onderwijsinstelling jou niet wil helpen met het zoeken naar een (nieuwe) stageplek of als je het niet eens bent met een (negatief) bindend studieadvies.

Zeker als je nog studeert, heb je meestal niet zoveel geld te besteden. Dit kan je ervan weerhouden om een advocaat in te schakelen, terwijl het je ècht niet lukt om het probleem zelf op te lossen. Voor die gevallen waarbij het jou niet lukt om het probleem zelf op te lossen en je de hulp van een jurist nodig hebt, is het soms mogelijk dat Jurion voor jou een ‘toevoeging’ aanvraagt. Bij een toevoeging betaalt de overheid de kosten van een advocaat. Jij hoeft voor de dienstverlening van Jurion dan alleen een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van je eigen bijdrage berekent de overheid aan de hand van jouw inkomen.

Hiervoor gelden wel drie voorwaarden:

  • Jouw inkomen en vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) moet lager zijn dan de limietbedragen die de overheid hiervoor heeft bepaald. Hiervoor wordt gekeken naar je inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. De bedragen waar het om gaat zijn terug te vinden op de website van het Juridisch Loket.
  • Je bent gestart met een opleiding. Helaas vindt de Raad voor Rechtsbijstand dat studenten een geschil over toelating zelf moeten oplossen. Toch kan het belangrijk zijn dat een jurist meekijkt bij een geschil over toelating. Ook hiervoor kun je Jurion benaderen.
  • Je moet door de beslissing van de onderwijsinstelling studievertraging oplopen. Dit is echter al snel het geval. Als je voldoet aan de eerste twee voorwaarden, zal je daardoor voor een toevoeging in aanmerking komen.

Als je niet in aanmerking komt voor een toevoeging, is het mogelijk dat Jurion je bijstaat voor een gereduceerd tarief.

Ben je een Mbo-student en heb je een geschil met je onderwijsinstelling? Wil je graag dat een jurist van Jurion je hierbij helpt? Wil je graag meer informatie over de toevoeging of het gereduceerd tarief? Neem dan contact op met Jurion door te mailen naar info@jurion.nl of te bellen naar 030–7630658. Jurion helpt je graag (verder).

Hoger beroepsonderwijs of universiteit

Ben je student aan een hbo of aan de universiteit? Dan ben je bij Jurion op de juiste plek als je hulp zoekt bij een juridisch geschil met je onderwijsinstelling. Voorbeelden van situaties waarin we je kunnen bijstaan zijn als je niet wordt toegelaten tot de opleiding, je een negatief bindend studieadvies krijgt waar je het niet mee eens bent, de onderwijsinstelling geen aanpassingen wil verrichten wegens persoonlijke omstandigheden, je hulp zoekt bij het voeren van een beroepsprocedure, je buiten jouw schuld om studievertraging oploopt en je daarvoor een schadevergoeding eist, je een vrijstelling wil aanvragen voor een tentamen of als de onderwijsinstelling weigert om je een diploma te geven.

Zeker als je nog studeert, heb je meestal niet zoveel geld te besteden. Dit kan je ervan weerhouden om een advocaat in te schakelen, terwijl het je echt niet lukt om het probleem zelf op te lossen. Voor die gevallen waarbij het jou niet lukt om het probleem zelf op te lossen en je de hulp van een jurist nodig hebt, is het soms mogelijk dat Jurion voor jou een ‘toevoeging’ aanvraagt. Bij een toevoeging betaalt de overheid de kosten van een advocaat of jurist. Jij hoeft voor de dienstverlening van Jurion dan alleen een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van je eigen bijdrage berekent de overheid aan de hand van jouw inkomen.

Hiervoor gelden wel drie voorwaarden:

  • Jouw inkomen en vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) moet lager zijn dan de limietbedragen die de overheid hiervoor heeft bepaald. Hiervoor wordt gekeken naar je inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. De bedragen waar het om gaat zijn terug te vinden op de website van het Juridisch Loket.
  • Je bent gestart met een opleiding. Helaas vindt de Raad voor Rechtsbijstand dat studenten een geschil over toelating zelf moeten oplossen. Toch kan het belangrijk zijn dat een jurist meekijkt bij een geschil over toelating. Ook hiervoor kun je Jurion benaderen.
  • Je moet door de beslissing van de onderwijsinstelling studievertraging oplopen. Dit is echter al snel het geval. Als je voldoet aan de eerste twee voorwaarden, zal je daardoor snel voor een toevoeging in aanmerking komen.

Als je niet in aanmerking komt voor een toevoeging, is het mogelijk dat Jurion je bijstaat voor een gereduceerd tarief.

Heb jij een geschil met je onderwijsinstelling en ben je op zoek naar hulp bij het vinden van een oplossing? Wil je graag dat een jurist van Jurion je hierbij helpt? Wil je graag meer informatie over de toevoeging of het gereduceerd tarief? Neem dan contact op met Jurion door te mailen naar info@jurion.nl of te bellen naar 030–7630658. Jurion helpt je graag (verder).

Hoger beroepsonderwijs of aan de Universiteit

Juridisch advies en bijstand in onderwijszaken nodig?