Vanaf 1 januari 2023 is het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) opgehouden te bestaan. Vanaf dit moment moet een beroep tegen de beslissing van een orgaan van een universiteit of hogeschool worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op de website van de Raad van State: //www.raadvanstate.nl/studentenzaken